Logo
Menu
Profile na Facebook


Sponsorzy Klubu:

Uchwały z 7 maja 2017

Uchwała nr 9/2017 z dnia 7.05.2017
§ 1 Uchwala się, o przyjęciu nowych kandydatek  – Paulina Pęczek i Paulina Trzepizur
 do Stowarzyszenia KLA Zabiegani Częstochowa.
§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2017 z dnia 7.05.2017
§ 1 Zasady zwrotu opłat startowych w roku 2017 (wypłacane w styczniu 2018r) dla członków klubu.

A. w ramach cyklu Grand Prix 2017 i oficjalnych Mistrzostw Klubu na dystansach w 2017r.
    a) maksymalny zwrot startowego za 2017 rok wynosi 120zł / os.   
    b) warunki otrzymania zwrotu za  2017
          - opłacenie składek członkowskich (zaległych i bieżących) do końca roku 2017 (brak opłaconych składek=brak zwrotu)
    c) zwroty w Grand Prix 2017
-  Działoszyn -15zl
-  Klobuck - bez opłaty
-  Blachownia - 15zł
-  Bełchatów - 20zl
-  Poraj  - 15zl
-  Wierzchowisko - 10zl
-  K-Koźle -  15zł
w ramach rekompensaty za odwołany styczniowy bieg w gp
-  Mysłowice    -  15zł

- za marsze NW Grand Prix 2017  - po 10zł

    d) zwroty za udział w biegu o Mistrzosto Klubu
 -  górski 30zl (Rajcza - 4.02.2017)
 - polmaraton - 30zl (Wieliczka - 24.09.2017)

B. startowe za pozostałe biegi.
 a) maksymalny zwrot startowego za 2017 rok wynosi  50zł / os.  
 b) warunkiem zwrotu jest rachunek(faktura) za start wystawiony na klub i kogo dotyczy - przekazany niezwłocznie zarządowi klubu

Uchwały I-II 2017

Uchwała nr 1/2017 z dnia 19.01.2017
§ 1 Uchwala się, o przyjęciu nowych kandydatów na członków – 
1. Łukasz Pawłowski
2. Michał Włoch
3. Paweł Fijałkowski
4. Filip Zaborowski
5. Jerzy Pala
do Stowarzyszenia KLA Zabiegani Częstochowa.
§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Uchwała nr 2/2017 z dnia 19.01.2017
&1 Uchwala się, o rezygnacji Edyty Tęcza i Jakuba Tęcza  i wykreśleniu z członkostwa w SKLA Z.C.
&2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 3/2017 z dnia 19.01.2017
&1 Uchwala się, o zawieszeniu w prawach członkostwa w SKLA Z.C.  - Tadeusza Socha, Zbigniewa Kalinowskiego i Ewy Brych-Pająk
&2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. 
 
Uchwała nr 4/2017 z dnia 31.01.2017
&1 Uchwala się, o zawieszeniu w prawach członkostwa w SKLA Z.C.  - Łukasza Figura.
&2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. 

Uchwała nr 5/2017  z dnia 31.01.2017
Dotyczy Regulaminu przyjmowania nowych członków.
Poprawka punktu 4. w/w regulaminu. Dopisek - kolejne zdanie: "Kandydatom nie przysługują zwroty części lub całości opłat startowych."

Uchwała nr 6/2017 z dnia 17.02.2017
&1 Uchwala się, o anulowaniu zaległych składek za 2016 rok - zmarłemu Lechowi Misiewiczowi.
&2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
 
Uchwała nr 7/2017 z dnia 17.02.2017
§ 1 Uchwala się, o przyjęciu kandydatki na członka  – Tatiany Geletukha
 do Stowarzyszenia KLA Zabiegani Częstochowa.
§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.


Uchwała nr 8/2017 z dnia 17.02.2017
Dotyczy Regulaminu Grand Prix 2017.
Przyjęto ostateczną wersję regulaminu Grand Prix 2017 Zabieganych do opublikowania na stronie internetowej klubu w marcu 2017.

Uchwały z dnia 28 września 2015 r.

Uchwała Nr 35/2015 z dnia 28 września 2015 r.
Zarządu Stowarzyszenia „Zabiegani Częstochowa”
§ 1 Uchwala się, o przyjęciu nowych kandydatów na członków – Klaudię Adamczyk i Andrzeja Nagiela do Stowarzyszenia KLA Zabiegani Częstochowa.
§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Uchwały Nr 36­-41/2015 z dnia 28 września 2015 r.
Zarządu Stowarzyszenia „Zabiegani Częstochowa”
§ 1 Uchwala się, o wykreśleniu Edyty Teperskiej, Ewy Mygi, Marzeny Kołodziejczyk, Anety Biernackiej (obecnie Maślarz), Ewy Kierach, Iwony Miszczak z członkostwa w Stowarzyszeniu KLA Zabiegani Częstochowa.
§ 2 Uchwały podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Uchwała Nr 42/2015 z dnia 28 września 2015 r.
Zarządu Stowarzyszenia „Zabiegani Częstochowa”
§ 1 Uchwala się, o pozytywnym rozpatrzeniu uchwały dotyczącej udostępnienia w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej wszystkich obecnych i przyszłych uchwał jakie będą zawierane na spotkaniach Zarządu SKLA Zabiegani Częstochowa.
§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Uchwała nr32/2015 z dn.11.08.2015

Uchwała nr32/2015 z dn.11.08.2015 Zarzadu SKLA Zabiegani Częstochowa
&1 Uchwala się, o przyjęciu nowych członków Radosława Koziorowskiego, Tomasza Jędrasiaka, Arkadiusza Dobrzyńskiego, Anny Gajewskiej oraz Katarzyny Ząbkiewicz do SKLA Z.C.
&2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Uchwała nr31/2015 z dn.27.06.2015

Uchwała nr31/2015 z dn.27.06.2015 Zarzadu SKLA Zabiegani Częstochowa w sprawie rezygnacji Mateusza Tęcza z dotychczasowego członkostwa w SKLA Z.C.
&1 Uchwala się, o rezygnacji Mateusza Tęczy z członkostwa w SKLA Z.C.
&2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. 
Aktualności