Logo
Menu
Profile na Facebook


Sponsorzy Klubu:

Zawiadomienie o Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków

Zarząd Stowarzyszenia Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa na podstawie § 16 ust. 1 statutu Stowarzyszenia zawiadamia, iż Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godzinie 17.30 w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej Częstochowa Sp. z o.o. przy ul. Żużlowej 4 (III piętro).

Zarząd Stowarzyszenia Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa

Aktualności