Logo
Menu
Profile na Facebook


Sponsorzy Klubu:

Polityka ochrony prywatności na stronie zabiegani.czest.pl

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych w związanych z korzystanie ze strony www.zabiegani.czest.pl jest Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Częstochowa.

Jak i dlaczego przetwarzamy pliki cookies?

Serwis zabiegani.czest.pl stosuje mechanizm tzw. cookies. Mechanizm ten stosowany jest jedynie w celach statystycznych - analiza ruchu na stronie oraz w celach obsługi sesji dla użytkowników zalogowanych. Dostęp do danych mają osoby wskazane przez Administratora danych osobowych do zarządzania stroną. Przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies.

Jak i dlaczego przetwarzamy członków SKLA Zabiegani Częstochowa?

Na serwisie www.zabiegani.czest.pl umieszczona jest lista członków klubu. Znajdują się na niej dane podane przez członków (imię, nazwisko, pseudonim, zdjęcie, opis). Dane te są na stronie udostępnione przez okres nie dłuższy niż rok po ustaniu członkostwa w klubie lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą.

Na stronie internetowej klubu umieszczamy również dane (imię, nazwisko) osób wchodzących
w skład Zarządu SKLA Zabiegani Częstochowa oraz wchodzących w skład komisji rewizyjnej. Dane te są na stronie udostępnione przez okres nie dłuższy niż rok po ustaniu członkostwa w tych organach.

Na serwisie www.zabiegani.czest.pl publikowane są wiadomości z życia Klubu, relacje z zawodów, informacje o sukcesach klubowiczów. W tym celu w artykule mogą pojawić się dane klubowicza (imię, nazwisko, pseudonim, zdjęcie).

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

info@zabiegani.czest.pl 

 

 

Polityka ochrony danych osobowych zawodników imprez organizowanych przez SKLA Zabiegani Częstochowa

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych członków SKLA Zabiegani Częstochowa jest Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Częstochowa.

Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe zawodników naszych imprez przetwarzamy w celu profesjonalnej obsługi zawodów, w tym:

przeprowadzenia zapisów i weryfikacji zawodników w biurze zawodów,

przygotowania i wydrukowania numerów startowych,

przygotowania i wydania pakietów startowych,

przygotowania, wydrukowania list startowych, opublikowania ich na stronie zabiegani.czest.pl i wywieszenia ich w okolicy biura zawodów,

przygotowania, wydrukowania wyników biegu, opublikowania ich na stronie zabiegani.czest.pl i wywieszenia ich w okolicy biura zawodów,

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Dane zawodników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, czyli profesjonalnej obsługi zawodów.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Współpracujemy z firmami obsługującymi zapisy elektroniczne, wydruk numerów startowych
i pomiar czasu. W ramach tej współpracy możemy przekazywać dane osobowe zawodników.

Jeżeli otrzymanie nagrody przez zawodnika tego wymaga, możemy przekazać dane zawodnika
(po uzyskaniu na to zgody) firmie lub instytucji oferującej nagrodę.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

info@zabiegani.czest.pl

 

 

Polityka ochrony danych osobowych członków SKLA Zabiegani Częstochowa

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych członków SKLA Zabiegani Częstochowa jest Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Częstochowa.

Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe członków SKLA Zabiegani Częstochowa są prztwarzane w celu umożliwienia członkom z korzystania z przysługujących im praw i realizowania obowiązujących ich obowiązków wobec Klubu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Dane członków SKLA Zabiegani Częstochowa przetwarzane są przez okres członkostwa w Klubie i przez dwa lata po zrezygnowania danej osoby z bycia członkiem klubu.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Umieszczamy dane członków na stronie internetowej zabiegani.czest.pl zgodnie z Polityką ochrony
prywatności na stronie zabiegani.czest.pl.

Umieszczamy dane członków (imię, nazwisko, zdjęcie) na naszych stronach w serwisie facebook, aby pochwalić się Waszymi sukcesami i wydarzeniami z życia Klubu.

Możemy udostępniać dane członków SKLA Zabiegani Częstochowa innym instytucjom i sklepom w celu wynegocjowania zniżek dla klubowiczów. Każdy taki przypadek przekazania danych będzie dotyczył tylko tych członków Klubu, którzy wyraża na to zgodę.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

info@zabiegani.czest.pl

 

Aktualności