Logo
Menu
Profile na Facebook


Sponsorzy Klubu:

Zapraszamy na organizowaną przez naszego klubowicza 27 edycję imprezy na orientację KKIno

Kto był na poprzednich edycjach - ten wie, że dobra zabawa gwarantowana, kto nie był - nie pożałuje :)

https://www.facebook.com/events/1567747763987631?ref=newsfeed

Termin: 13.04.2024 - sobota g.9:45

Regulamin:

"LIGA MISTRZÓW Z DOGRYWKĄ czyli ... Las Angelas i Jednostka D"

Marszobieg na orientację. Jak kto woli - biega lub maszeruje.
Start/Meta = parking przy pętli autobusowej ul. Kukuczki
Termin: 13.04.2024 - sobota g.9:45
2 Trasy do wyboru: ST -"short track" LW - "long way"
Obydwie trasy składać się będą z 2 części.
cz.I. "mecz" ST -12 PK od 9 do 20 / LW - 16 PK od 9 do 24 dowolnie najkrótszą drogą i zameldować się w bazie (start/meta)
cz.II. "dogrywka" ST / LW - trzeba zaliczyć kolejno od PK 1 do PK 8
Start SOLO lub DUETY/PARY (w tym młodzież 16-19lat s.ponadpodst.)
albo Rodziny(Mama,Tata,Dzieci-do lat15-szkoła podstawowa)
ps. Dzieci do 10 lat mogą pokonać trasę rowerem (oczywiście pod opieką dorosłych)
Odprawa dla wszystkich 9:50
Starty od ok. 10.00 następne co 2-3 minuty.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - 80osób lub 25 drużyn limit,zapisy,info: >>> kkino.zabiegani@gmail.com
A. TRASA. Do odnalezienia PK (punkty kontrolne=lampiony) + zadania specjalne.
B. DYSTANS = ok.5-6km (ST) ok.7-10km (LW)
C. LIMITY CZASOWE (są to limity wstępne - mogą być zmienione - ostateczne będą podane na odprawie przed startem)
1-wszy limit bez punktów karnych - 90minut (ST) 120 minut.(LW)
2-ugi limit powyżej 90' do 120'(ST) 120' do 135'(LW) (każda rozpoczęta minuta 1 punkt karny)
3-ci limit nieprzekraczalny 120'(ST)135'(LW) - (kto się nie wyrobi - nie jest klasyfikowany)
D. PUNKTY KONTROLNE
1. Brak kodu lub zły kod - 5 punktów karnych
2. Kod mylny (z tzw. "towarzysza"=MPK-mylny p.k.) - 2 punkty karne
3. Kod prawidłowy - bez karnych punktów
4. LOP (czyli Linia Obowiązkowego Przejścia) - jedna z dwoma (2) PK (nieoznaczonymi na mapie)
E. Zadania specjalne
a) literówka/łamigłówka do zdobycia: +7 pkt.
b) quiz-niespodzianka do zdobycia od 0 do + 10 pkt. czas na wykonanie = 5'
c) na spostrzegawczość do zdobycia od 0 do + 4 pkt.
F.KLASYFIKACJA
Wygrywa ten/ta kto będzie miał najmniej punktów karnych.
W wypadku równej ilości punktów karnych wygra ten/ta kto uzyska lepszy czas -zrobi to szybciej.
Opłata startowa - zależy od tego na ile wyceniasz wysiłek organizatora ale nie jest wymagana
F. NAGRODY
Poza własną satysfakcją i zabawą uczestników nie są przewidziane.
Jednak kilka skromnych upominków rozlosuję wśró startujących.
G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator informuje, że nie zbiera danych osobowych uczestników imprezy - podanie ich jest dobrowolne - nie zostaną one udostępnione innym jedynie w wynikach końcowych pseudonimy i nazwy drużyn tzw. nick-i. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kultury osobistej, poszanowania środowiska. Organizator nie prowadzi depozytu. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania imprezy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jednak nie później niż przed startem pierwszego uczestnika - ostateczne zmiany zostaną ogłoszone na przedstartowej odprawie.

Aktualności