Logo
Menu
Profile na Facebook


Sponsorzy Klubu:

K.K.I.n.O.   czyli    Klubowa Koleżeńska Impreza Na Orientację

..."Czym jest turystyczna Impreza na Orientację"

data publikacji: środa, 27, kwiecień 2011 19:05

autor: Szymon Puchała

Turystyczna Impreza na Orientację (w skrócie InO) jest dyscypliną turystyki kwalifikowanej.Podstawową zasadą tej formy turystyki jest odnalezienie w terenie, punktów naniesionych na mapę, którą uczestnik marszu na jego starcie otrzymuje od organizatorów. Podczas imprez uczestnik poznaje tajniki pracy z mapą i kompasem.W ramach turystycznych Imprez na Orientacje wyróżnić można np.: Marsze na Orientacje, gry azymutowe, gry terenowe, zabawy i in. Największą popularnością cieszą się Marsze na Orientację i o nich słów kilka...

Marsze na Orientację (MnO)

W marszach, każdy uczestnik przebywa trasę i odnajduje właściwe punkty, w czasie wyznaczonym przez budowniczego trasy. Zazwyczaj wyznacza się go tyle, że można trasę obejść tempem spacerowym. Trzeba jednak uważać, za zbyt duże spóźnienie grożą punkty karne. W przeciwieństwie do biegów na orientację, w marszach liczy się w pierwszej kolejności dokładność pokonania trasy. Czas jej pokonania, jest brany pod uwagę dopiero wtedy kiedy poszczególni uczestnicy pokonają trasę z tą samą dokładnością. W praktyce bardzo rzadko to się zdarza ;).

Warto zauważyć, iż za bezbłędnie pokonaną trasę uczestnik otrzymuje 0 punktów karnych. Zgodnie z regulaminem (Imprez na Orientację zatwierdzonym przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK) nie otrzymuje się punktów dodatnich.

Bardzo często w imprezach mogą brać udział zespoły. Grupy startujące w marszach, składają się zazwyczaj z 2-3 osób, mają za zadanie odnalezienie punktów kontrolnych naniesionych na mapie.

Osoby chcące brać udział w marszach na orientacje powinny poznać podstawowe definicje i zasady jakie rządzą imprezami na orientacje. Ważne aby podczas marszów prawidłowo czytać mapy oraz poprawne używać kompasu i przyrządów geometrycznych. Umiejętności te nabywa się podczas kolejnych udziałów w marszach.

Punkt Kontrolny

Punkt kontrolny w języku marszowym zwany jest lampionem, składa się z kodu, oraz kredki dzięki której każda grupa przepisuje kod na kartę startową. Niekiedy spotkać można się z dziurkaczami – perforatorami, zapożyczonymi z biegów na orientację. Każdy lampion składa się z 2 kolorów białego i czerwonego. Za każdy błędnie zaznaczony punkt kontrolny uczestnik otrzymuje punkty karne.

Punkty stowarzyszone

Oprócz punktów właściwych, w niedalekiej odległości (do 5 m) mogą znajdować się punkty stowarzyszone. Ich zadaniem jest wprowadzenie w błąd uczestnika marszu. W końcu to on musi zdecydować, który z punktów jest właściwy (punktem odniesienia jest lokalizacja na mapie) i spisać jego kod do Katy startowej.

LOPki

W marszach na orientacje występują również linie obowiązkowego przejścia (LOP) są to linie naniesione na mapę, wyznaczają trasę, którą każdy uczestnik musi przejść. Na tej linii znajdują się zazwyczaj punkty kontrolne – nie zaznaczone na mapie którą posługują się uczestnicy imprezy.

Limit czasu

Na przebycie trasy każdy startujący w marszach ma określony limit czasu. Jego ilość zależy od długości trasy ułożonej przez organizatorów. Czas składa się z czasu podstawowego oraz czasu dodatkowego np. (60+10) 10 minut oznacza iż za każdą minutę spóźnienia w limicie dodatkowym otrzymuje się 1 punkt karny. Jeśli grupa przekrocz również ten czas to za każda kolejną minutę spóźnienia dodawane jest 10 pkt. karnych.

Karty Startowe

Na starcie, każdy z uczestników wraz z mapą otrzymuje kartę startową. Potwierdza na niej fakt odnalezienia konkretnego punktu kontrolnego. Ważną rzeczą jest zapisywanie kodów z lampionów na karcie, czasami zdarza się, iż lampion nie posiada kredki. Co wtedy uczestnik InO powinien zrobić? W takim przypadku ma obowiązek wpisania skrótu BK czyli Brak Kredki. Kod kolejnego punktu wpisać należy kredką w kolejnym polu.

Drugą sytuacją z jaką mogą spotkać się uczestnicy marszów (lub Imprez na Orientację – InO) jest stwierdzenie braku zaznaczenia punktu kontrolnego pomimo iż według mapy powinien się on tam znajdować (celowe zniszczenie, wpływ niekorzystnych warunków pogodowych). Wtedy na karcie startowej wpisuje się skrót wyrazów Brak Punktu Kontrolnego czyli BPK.

Lampiony z naniesionymi kodami

Każdy uczestnik InO ma obowiązek nanoszenia kodów z lampionów według kolejności. Ważne by każdy kod poprzedzał numer kolejny oznaczony cyfrą. Numeruje się punkty od pierwszego do ostatniego. Robi się to pomimo iż na blankiecie pola są ponumerowane. Jeżeli uczestnik pomyli się z punktem ma prawo wpisać kod lampionu w inne pole, nanosząc również numer lampionu.

Podczas Imprez na Orientację, Marszów można zdobywać Odznakę Imprez na Orientację. Dowiedz się więcej ruszaj na Marsz, zdobywaj odznaki. Naprawdę warto !!!

Więcej o punktacji, odznakach znajdziecie na stronie Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK w dziale przepisy

Mam nadzieje, że pokrótce przybliżyłem tajemnice związane z marszami na orientację i zachęciłem do wzięcia udziału w Imprezach na Orientacje. Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji InO.

Serdecznie zapraszam! ..."

 

a tu link do orginału:  mlodziez.pttk.pl/dla-was/misz-masz/165-c...mpreza-na-orientacje

 

Regulamin K K I n O  (nr 5)  "City Jungle By Night"

Start/Meta = Plac Biegańskiego

 

A. LIMITY CZASU

1-wszy limit czasowy bez punktów karnych - 90 minut.

2-ugi limit czasowy powyżej 90 do 120 minut (każda rozpoczęta minuta 1 punkt karny)

3-eci limit czasowy powyżej 120 minut (każda rozpoczęta minuta 5 punktów karnych)

 

B. PUNKTY KONTROLNE

1. Brak kodu lub zły kod - 5 punktów karnych

2. Kod mylny (z tzw. "towarzysza"=MPK-mylny p.k.) - 2 punkty karne

3. Kod prawidłowy - bez karnych punktów

4. Zadanie-łamigłówka - 0 / brak= 4 punkty karne

5. Hasło - 0 / brak= 8 punktów karnych

 

C.KLASYFIKACJA

Wygrywa ten/ta kto będzie miał najmniej punktów karnych.

W wypadku równej ilości punktów karnych wygra ten/ta kto uzyska lepszy czas-zrobi to szybciej

 

D. DYSTANS = ok.10,5-11,5km

 

E. TRASA. Do odnalezienia PK (punkty kontrolne=lampiony) + jedno zadanko(łamigłówka)+ hasło(trzeba odgadnąć)

                 Odprawa dla wszystkich 18:55 - wydawanie map na 3 minuty przed startem( ewentualne pytania)

Aktualności