Logo
Menu
Profile na Facebook


Sponsorzy Klubu:

„Jesienne Piątki Zabieganych”

– otwarte treningi biegowe jako forma przeciwdziałania patologiom społecznym

 

Zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy

 

CEL IMPREZY:

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej przeciwdziałającej patologiom społecznym.

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród społeczności lokalnej.

Integracja uczestników z członkami SKLA Zabiegani Częstochowa.

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych ZABIEGANI Częstochowa

przy współudziale i wsparciu Urzędu Miasta Częstochowy

 

TERMIN I MIEJSCE: 

inauguracja 31 sierpnia 2018 Lasek Aniołowski, godzina 18:30, spotykamy się przy wejściu do Lasku Aniołowskiego od strony Promenady im. Czesława Niemena.

Kolejne treningi zgodnie z harmonogramem:

Wrzesień: 7, 14, 21, 28 godzina 18:30

Październik: 5, 12,19, 26 godzina 18:00

Listopad: 9, 16, 23, 30 godzina 17:00

Spotkania odbywać się będą w następujących lokalizacjach: Lasek Aniołowski, bulwary rzeki Warty, Bialskie ścieżki polne (za Sanktuarium Krwi Chrystusa), Park Wypoczynkowy Lisiniec.

W ramach imprezy odbędzie się 13 treningów biegowych na dystansie 5 km każdy, poprzedzonych rozgrzewką poprowadzoną przez instruktora Lekkiej Atletyki. Trening zakończony będzie ćwiczeniami rozciągającymi. Po każdym treningu pośród uczestników losowana będzie jedna nagroda niespodzianka.

Możliwy jest start w dowolnym etapie cyklu, jednak aby wziąć udział w losowaniu specjalnych nagród rzeczowych na zakończenie cyklu uczestnik musi uczestniczyć w co najmniej 7 treningach. Wszystkim uczestnikom w ramach akcji „Biegaczu bądź widoczny na drodze” wręczone zostaną koszulki (szelki) ostrzegawcze oraz opaski odblaskowe.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Treningi są bezpłatne i mają charakter otwarty. Każda osoba zainteresowana może wziąć w nim udział. Osoby nieletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnicy muszą dokonać osobistego zgłoszenia przed każdym treningiem. Dopuszczenie zawodnika do biegu wymaga własnoręcznego podpisania Oświadczenia zawierającego: akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego startu w biegu, oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w treningu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa z siedzibą  Al. Kościuszki 3/184 w Częstochowie, w celu przeprowadzenia treningu biegowego, zawodów biegowych, w tym promocji tych działań, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli oraz ewaluacji. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwia wzięcie udziału w powyższych. 

Oświadczenie dostępne będzie przed każdym spotkaniem.

W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

Serdecznie Zapraszamy – SKLA Zabiegani Częstochowa

Aktualności