Logo
Menu
Profile na Facebook


Sponsorzy Klubu:

REGULAMIN V BIEGU RODZINNEGO ZABIEGANYCH

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania i aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promocja miasta Częstochowy.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych "ZABIEGANI" Częstochowa
przy współudziale:
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie


TERMIN I MIEJSCE:
16 WRZEŚNIA 2018 - Promenada im. Niemena (Amfiteatr)
W ramach imprezy odbędą się następujące biegi:
ok.11:00 - Bieg "12-tek" (r.2007+2006) = 600m (dziewczynki i chłopcy - wspólny start)
ok.11:20 - Bieg "10-tek" (r.2009+2008) = 400m (dziewczynki i chłopcy - wspólny start)
ok.11:40 - Bieg "8-ek" (r.2011+2010) = 200m (dziewczynki)
ok.11:50 - Bieg "8-ek" (r.2011+2010) = 200m (chłopcy)
ok.12:00 - bieg "Krasnala" (r.2013+2012) = 100m (dziewczynki)
ok.12:05 - Bieg "Krasnala" (r.2013+2012) = 100m (chłopcy)
ok.12:15 - Bieg "Skrzata" (r.2015+2014) = 60m (dziewczynki)
ok. 12.20 - Bieg "Skrzata" (r.2015+2014) = 60m (chłopcy)
ok. 12.30 - "Bieg z siatkami na obcasach" (r.2005 i starsi)= 150m (min. wysokość obcasa - 7cm)
ok.12:40 - Dekoracje biegów dla dzieci
ok. 13:15 - Bieg dla dorosłych i młodzieży (r.2005 i starsi)= 3km
ok.13:16 - Marsz NW - bez ograniczeń wiekowych= 3km
ok. 14:00 - Podsumowanie, dekoracja, losowanie nagród.

Biuro zawodów ( przy Amfiteatrze) rozpoczyna pracę ok. godziny 8:30.
Pomiar czasu biegu głównego SKLA Zabiegani Częstochowa (pomiar obejmuje pierwszych 50-ciuzawodników na mecie).
Organizator SKLA Zabiegani Częstochowa nie zapewnia toalet, szatni, ani natrysków.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Dopuszczenie zawodnika do biegu wymaga własnoręcznego podpisania Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego startu w biegu,
zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w imprezie biegowej oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej oraz wykorzystanie
wizerunku przez Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa z siedzibą Al. Kościuszki 3/184 w Częstochowie w celu przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród, promocji działań, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli oraz ewaluacji.
Oświadczenie dostępne będzie w biurze zawodów. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na start ibOświadczenie podpisują opiekunowie prawni ( rodzice).
W biegach dziecięcych obowiązują ograniczenia wiekowe (roczniki).
W biegu głównym startują osoby z rocznika 2005 i starsze.
W marszu nordic walking startują osoby bez ograniczeń wiekowych.
Udział w zawodach jest bezpłatny. Każdy startuje na własną odpowiedzialność ( w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych ( rodziców).
Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów. Każdy startujący ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu, tak aby był widoczny podczas przekraczania mety.

ZGŁOSZENIA:
Zapisy elektroniczne (do 14.09.2017 do godz. 12:00) poprzez link umieszczony na stronie organizatora
www.zabiegani.czest.pl lub bezpośrednio na
https://elektronicznezapisy.pl/event/3032.html
W dniu biegu w biurze zawodów ( najpóźniej 30 minut przed startem )
W zgłoszeniu należy podać : imię i nazwisko, datę urodzenia + ewentualnie informację o reprezentowaniu miasta, dzielnicy, klubu, szkoły itp. ... Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego
zamknięcia list startowych w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale. Ponadto wśród wszystkich startujących rozlosowane będą drobne upominki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zapewnia wodę mineralną oraz obsługę medyczną. Organizator nie zapewnia szatni, natrysków i toalet podczas trwania imprezy.
Organizator nie ubezpiecza uczestników na czas zawodów oraz nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Serdecznie zapraszamy całe Rodziny – SKLA Zabiegani Częstochowa

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin V Bieg Rodzinny Zabieganych.pdf pdf 150,19 KB Pobierz
Aktualności